Gutisk Waúrd timrjan

wv.I to build
wm. carpenter, builder

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun:
Warning: Undefined array key "gloss" in /home/umop503/umop.net/gutisko/waurd.php on line 281
 Sing.Pl.
Nom timrja -
Voc - -
Acc - -
Gen - -
Dat - -

Principal parts: timrjan, timrida, timridedun, timriþs (click to search usasge on Wulfila.be)

Verb: to build
Present
 Sing.DualPl.
1st timrja timrjōs timrjam
2nd timreis timrjats timreiþ
3rd timreiþ - timrjand
Present Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st timrjáu timrjáiwa timrjáima
2nd timrjáis timrjáits timrjáiþ
3rd timrjái - timrjáina
Preterite
 Sing.DualPl.
1st timrida timridēdu timridēdum
2nd timridēs timridēduts timridēduþ
3rd timrida - timridēdun
Preterite Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st timridēdjáu timridēdeiwa timridēdeima
2nd timridēdeis timridēdeits timridēdeiþ
3rd timridēdi - timridēdeina
Passive Present
 Sing.DualPl.
1st timrjada timrjanda
2nd timrjaza timrjanda
3rd timrjada - timrjanda
Passive Present Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st timrjáidáu timrjáindáu
2nd timrjáizáu timrjáindáu
3rd timrjáidáu - timrjáindáu
Imperative
 Sing.DualPl.
1st timrjam
2nd timrei timrjats timreiþ
3rd timrjadáu - timrjandáu
Present Participle
Feminine
 Sing.Pl.
Nom timrjandei timrjandeins
Voc timrjandei timrjandeins
Acc timrjandein timrjandeins
Gen timrjandeins timrjandeinō
Dat timrjandein timrjandeim
Masculine
 Sing.Pl.
Nom timrjands, timrjanda timrjandans
Voc timrjanda timrjandans
Acc timrjandan timrjandans
Gen timrjandins timrjandanē
Dat timrjandin timrjandam
Neuter
 Sing.Pl.
Nom timrjandō timrjandōna
Voc timrjandō timrjandōna
Acc timrjandō timrjandōna
Gen timrjandins timrjandanē
Dat timrjandin timrjandam
Past Participle
Strong Feminine
 Sing.Pl.
Nom timriþa timriþōs
Voc timriþa timriþōs
Acc timriþa timriþōs
Gen timriþáizōs timriþáizō
Dat timriþái timriþáim
Strong Masculine
 Sing.Pl.
Nom timriþs timriþái
Voc timriþs timriþái
Acc timriþana timriþans
Gen timriþis timriþáizē
Dat timriþamma timriþáim
Strong Neuter
 Sing.Pl.
Nom timriþ, timriþata timriþa
Voc timriþ, timriþata timriþa
Acc timriþ, timriþata timriþa
Gen timriþis timriþáizē
Dat timriþamma timriþáim
Weak Feminine
 Sing.Pl.
Nom timriþō timriþōns
Voc timriþō timriþōns
Acc timriþōn timriþōns
Gen timriþōns timriþōnō
Dat timriþōn timriþōm
Weak Masculine
 Sing.Pl.
Nom timriþa timriþans
Voc timriþa timriþans
Acc timriþan timriþans
Gen timriþins timriþanē
Dat timriþin timriþam
Weak Neuter
 Sing.Pl.
Nom timriþō timriþōna
Voc timriþō timriþōna
Acc timriþō timriþōna
Gen timriþins timriþanē
Dat timriþin timriþam