Gutisk Waúrd þuhtus

sm. conscience

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: conscience
 Sing.Pl.
Nom þūhtus þūhtjus
Voc þūhtu þūhtjus
Acc þūhtu þūhtuns
Gen þūhtáus þūhtiwē
Dat þūhtáu þūhtum

Idioms

þūhts wisanto be of reputation (thûhts is a past pple)