Gutisk Waúrd qēns

sf. wife, woman

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: wife, woman
 Sing.Pl.
Nom qēns qēneis
Voc qēn qēneis
Acc qēn qēnins
Gen qēnáis qēnē
Dat qēnái qēnim