Gutisk Waúrd naurþrs

sm. north

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: north
 Sing.Pl.
Nom naúrþrs naúrþrōs
Voc naúrþr naúrþrōs
Acc naúrþr naúrþrans
Gen naúrþris naúrþrē
Dat naúrþra naúrþram