Gutisk Waúrd liuþareis

sm. singer

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: singer
 Sing.Pl.
Nom liuþareis liuþarjōs
Voc liuþari liuþarjōs
Acc liuþari liuþarjans
Gen liuþareis liuþarjē
Dat liuþarja liuþarjam