Gutisk Waúrd laisareis

sm. teacher, master

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: teacher, master
 Sing.Pl.
Nom láisareis láisarjōs
Voc láisari láisarjōs
Acc láisari láisarjans
Gen láisareis láisarjē
Dat láisarja láisarjam