Gutisk Waúrd ik-ei

pron. I who... (relative)

« Back to Lexicon

Pronoun: I who... (relative)
Usage: Search this stem on wulfila.be
 Sing.Pl.
Nom ikei
Acc mikei
Gen meinei
Dat mizei