Gutisk Waúrd ga-munds

sf. rememberance, memorial
pp.IV to bethink, remember

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: rememberance, memorial
 Sing.Pl.
Nom gamunds gamundeis
Voc gamund gamundeis
Acc gamund gamundins
Gen gamundáis gamundē
Dat gamundái gamundim

Principal parts: ga-munan, ga-man, ga-munun, ga-munds (click to search usasge on Wulfila.be)

Verb: to bethink, remember
Present
 Sing.DualPl.
1st ga-man ga-munu ga-munum
2nd ga-mant ga-munuts ga-munuþ
3rd ga-man - ga-munun
Present Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ga-munjáu ga-muneiwa ga-muneima
2nd ga-muneis ga-muneits ga-muneiþ
3rd ga-muni - ga-muneina
Preterite
 Sing.DualPl.
1st ga-munda ga-mundēdu ga-mundēdum
2nd ga-mundēs ga-mundēduts ga-mundēduþ
3rd ga-munda - ga-mundēdun
Preterite Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ga-mundēdjáu ga-mundēdeiwa ga-mundēdeima
2nd ga-mundēdeis ga-mundēdeits ga-mundēdeiþ
3rd ga-mundēdi - ga-mundēdeina
Present Participle
Feminine
 Sing.Pl.
Nom ga-munandei ga-munandeins
Voc ga-munandei ga-munandeins
Acc ga-munandein ga-munandeins
Gen ga-munandeins ga-munandeinō
Dat ga-munandein ga-munandeim
Masculine
 Sing.Pl.
Nom ga-munands, ga-munanda ga-munandans
Voc ga-munanda ga-munandans
Acc ga-munandan ga-munandans
Gen ga-munandins ga-munandanē
Dat ga-munandin ga-munandam
Neuter
 Sing.Pl.
Nom ga-munandō ga-munandōna
Voc ga-munandō ga-munandōna
Acc ga-munandō ga-munandōna
Gen ga-munandins ga-munandanē
Dat ga-munandin ga-munandam
Past Participle
Strong Feminine
 Sing.Pl.
Nom ga-munda ga-mundōs
Voc ga-munda ga-mundōs
Acc ga-munda ga-mundōs
Gen ga-mundáizōs ga-mundáizō
Dat ga-mundái ga-mundáim
Strong Masculine
 Sing.Pl.
Nom ga-munds ga-mundái
Voc ga-munds ga-mundái
Acc ga-mundana ga-mundans
Gen ga-mundis ga-mundáizē
Dat ga-mundamma ga-mundáim
Strong Neuter
 Sing.Pl.
Nom ga-mund, ga-mundata ga-munda
Voc ga-mund, ga-mundata ga-munda
Acc ga-mund, ga-mundata ga-munda
Gen ga-mundis ga-mundáizē
Dat ga-mundamma ga-mundáim
Weak Feminine
 Sing.Pl.
Nom ga-mundō ga-mundōns
Voc ga-mundō ga-mundōns
Acc ga-mundōn ga-mundōns
Gen ga-mundōns ga-mundōnō
Dat ga-mundōn ga-mundōm
Weak Masculine
 Sing.Pl.
Nom ga-munda ga-mundans
Voc ga-munda ga-mundans
Acc ga-mundan ga-mundans
Gen ga-mundins ga-mundanē
Dat ga-mundin ga-mundam
Weak Neuter
 Sing.Pl.
Nom ga-mundō ga-mundōna
Voc ga-mundō ga-mundōna
Acc ga-mundō ga-mundōna
Gen ga-mundins ga-mundanē
Dat ga-mundin ga-mundam