Gutisk Waúrd eibuga

wm. elbow

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: elbow
 Sing.Pl.
Nom eibuga eibugans
Voc eibuga eibugans
Acc eibugan eibugans
Gen eibugins eibuganē
Dat eibugin eibugam