Gutisk Waúrd diakaunus

sm. deacon

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: deacon
 Sing.Pl.
Nom diakaúnus diakaúnjus
Voc diakaúnu diakaúnjus
Acc diakaúnu diakaúnuns
Gen diakaúnáus diakaúniwē
Dat diakaúnáu diakaúnum