Gutisk Waúrd at-tiuhan

sv.II to pull towards, bring

« Back to Lexicon

Principal parts: at-tiuhan, at-táuh, at-tuhun, at-tuhans (click to search usasge on Wulfila.be)

Verb: to pull towards, bring
Present
 Sing.DualPl.
1st at-tiuha at-tiuhōs at-tiuham
2nd at-tiuhis at-tiuhats at-tiuhiþ
3rd at-tiuhiþ - at-tiuhand
Present Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st at-tiuháu at-tiuháiwa at-tiuháima
2nd at-tiuháis at-tiuháits at-tiuháiþ
3rd at-tiuhái - at-tiuháina
Preterite
 Sing.DualPl.
1st at-táuh at-tuhu at-tuhum
2nd at-táuht at-tuhuts at-tuhuþ
3rd at-táuh - at-tuhun
Preterite Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st at-tuhjáu at-tuheiwa at-tuheima
2nd at-tuheis at-tuheits at-tuheiþ
3rd at-tuhi - at-tuheina
Passive
 Sing.DualPl.
1st at-tiuhada - at-tiuhanda
2nd at-tiuhaza - at-tiuhanda
3rd at-tiuhada - at-tiuhanda
Passive Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st at-tiuháidáu - at-tiuháindáu
2nd at-tiuháizáu - at-tiuháindáu
3rd at-tiuháidáu - at-tiuháindáu
Imperative
 Sing.DualPl.
1st - - at-tiuham
2nd at-tiuh at-tiuhats at-tiuhiþ
3rd at-tiuhadáu - at-tiuhandáu
Present Participle
Feminine
 Sing.Pl.
Nom at-tiuhandei at-tiuhandeins
Voc at-tiuhandei at-tiuhandeins
Acc at-tiuhandein at-tiuhandeins
Gen at-tiuhandeins at-tiuhandeinō
Dat at-tiuhandein at-tiuhandeim
Masculine
 Sing.Pl.
Nom at-tiuhands, at-tiuhanda at-tiuhandans
Voc at-tiuhanda at-tiuhandans
Acc at-tiuhandan at-tiuhandans
Gen at-tiuhandins at-tiuhandanē
Dat at-tiuhandin at-tiuhandam
Neuter
 Sing.Pl.
Nom at-tiuhandō at-tiuhandōna
Voc at-tiuhandō at-tiuhandōna
Acc at-tiuhandō at-tiuhandōna
Gen at-tiuhandins at-tiuhandanē
Dat at-tiuhandin at-tiuhandam
Past Participle
Strong Feminine
 Sing.Pl.
Nom at-tuhana at-tuhanōs
Voc at-tuhana at-tuhanōs
Acc at-tuhana at-tuhanōs
Gen at-tuhanáizōs at-tuhanáizō
Dat at-tuhanái at-tuhanáim
Strong Masculine
 Sing.Pl.
Nom at-tuhans at-tuhanái
Voc at-tuhans at-tuhanái
Acc at-tuhanana at-tuhanans
Gen at-tuhanis at-tuhanáizē
Dat at-tuhanamma at-tuhanáim
Strong Neuter
 Sing.Pl.
Nom at-tuhan, at-tuhanata at-tuhana
Voc at-tuhan, at-tuhanata at-tuhana
Acc at-tuhan, at-tuhanata at-tuhana
Gen at-tuhanis at-tuhanáizē
Dat at-tuhanamma at-tuhanáim
Weak Feminine
 Sing.Pl.
Nom at-tuhanō at-tuhanōns
Voc at-tuhanō at-tuhanōns
Acc at-tuhanōn at-tuhanōns
Gen at-tuhanōns at-tuhanōnō
Dat at-tuhanōn at-tuhanōm
Weak Masculine
 Sing.Pl.
Nom at-tuhana at-tuhanans
Voc at-tuhana at-tuhanans
Acc at-tuhanan at-tuhanans
Gen at-tuhanins at-tuhananē
Dat at-tuhanin at-tuhanam
Weak Neuter
 Sing.Pl.
Nom at-tuhanō at-tuhanōna
Voc at-tuhanō at-tuhanōna
Acc at-tuhanō at-tuhanōna
Gen at-tuhanins at-tuhananē
Dat at-tuhanin at-tuhanam