Gutisk Waúrd apaustaulei

wf. apostolate, apostleship

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: apostolate, apostleship
 Sing.Pl.
Nom apaústaúlei apaústaúleins
Voc apaústaúlei apaústaúleins
Acc apaústaúlein apaústaúleins
Gen apaústaúleins apaústaúleinō
Dat apaústaúlein apaústaúleim