Gutisk Waúrd ana-hweilan

wv.III to give someone a break, give someone a rest

« Back to Lexicon

Principal parts: ana-ƕeilān, ana-ƕeiláida, ana-ƕeiláidedun, ana-ƕeiláiþs (click to search usasge on Wulfila.be)

Verb: to give someone a break, give someone a rest
Present
 Sing.DualPl.
1st ana-ƕeila ana-ƕeilōs ana-ƕeilām
2nd ana-ƕeiláis ana-ƕeilāts ana-ƕeiláiþ
3rd ana-ƕeiláiþ - ana-ƕeilānd
Present Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ana-ƕeiláu ana-ƕeiláiwa ana-ƕeiláima
2nd ana-ƕeiláis ana-ƕeiláits ana-ƕeiláiþ
3rd ana-ƕeilái - ana-ƕeiláina
Preterite
 Sing.DualPl.
1st ana-ƕeiláida ana-ƕeiláidēdu ana-ƕeiláidēdum
2nd ana-ƕeiláidēs ana-ƕeiláidēduts ana-ƕeiláidēduþ
3rd ana-ƕeiláida - ana-ƕeiláidēdun
Preterite Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ana-ƕeiláidēdjáu ana-ƕeiláidēdeiwa ana-ƕeiláidēdeima
2nd ana-ƕeiláidēdeis ana-ƕeiláidēdeits ana-ƕeiláidēdeiþ
3rd ana-ƕeiláidēdi - ana-ƕeiláidēdeina
Passive
 Sing.DualPl.
1st ana-ƕeilāda ana-ƕeilānda
2nd ana-ƕeilāza ana-ƕeilānda
3rd ana-ƕeilāda - ana-ƕeilānda
Passive Subjunctive
 Sing.DualPl.
1st ana-ƕeiláidáu ana-ƕeiláindáu
2nd ana-ƕeiláizáu ana-ƕeiláindáu
3rd ana-ƕeiláidáu - ana-ƕeiláindáu
Imperative
 Sing.DualPl.
1st ana-ƕeilām
2nd ana-ƕeilái ana-ƕeilāts ana-ƕeiláiþ
3rd ana-ƕeilādáu - ana-ƕeilāndáu
Present Participle
Feminine
 Sing.Pl.
Nom ana-ƕeilāndei ana-ƕeilāndeins
Voc ana-ƕeilāndei ana-ƕeilāndeins
Acc ana-ƕeilāndein ana-ƕeilāndeins
Gen ana-ƕeilāndeins ana-ƕeilāndeinō
Dat ana-ƕeilāndein ana-ƕeilāndeim
Masculine
 Sing.Pl.
Nom ana-ƕeilānds, ana-ƕeilānda ana-ƕeilāndans
Voc ana-ƕeilānda ana-ƕeilāndans
Acc ana-ƕeilāndan ana-ƕeilāndans
Gen ana-ƕeilāndins ana-ƕeilāndanē
Dat ana-ƕeilāndin ana-ƕeilāndam
Neuter
 Sing.Pl.
Nom ana-ƕeilāndō ana-ƕeilāndōna
Voc ana-ƕeilāndō ana-ƕeilāndōna
Acc ana-ƕeilāndō ana-ƕeilāndōna
Gen ana-ƕeilāndins ana-ƕeilāndanē
Dat ana-ƕeilāndin ana-ƕeilāndam
Past Participle
Strong Feminine
 Sing.Pl.
Nom ana-ƕeiláiþa ana-ƕeiláiþōs
Voc ana-ƕeiláiþa ana-ƕeiláiþōs
Acc ana-ƕeiláiþa ana-ƕeiláiþōs
Gen ana-ƕeiláiþáizōs ana-ƕeiláiþáizō
Dat ana-ƕeiláiþái ana-ƕeiláiþáim
Strong Masculine
 Sing.Pl.
Nom ana-ƕeiláiþs ana-ƕeiláiþái
Voc ana-ƕeiláiþs ana-ƕeiláiþái
Acc ana-ƕeiláiþana ana-ƕeiláiþans
Gen ana-ƕeiláiþis ana-ƕeiláiþáizē
Dat ana-ƕeiláiþamma ana-ƕeiláiþáim
Strong Neuter
 Sing.Pl.
Nom ana-ƕeiláiþ, ana-ƕeiláiþata ana-ƕeiláiþa
Voc ana-ƕeiláiþ, ana-ƕeiláiþata ana-ƕeiláiþa
Acc ana-ƕeiláiþ, ana-ƕeiláiþata ana-ƕeiláiþa
Gen ana-ƕeiláiþis ana-ƕeiláiþáizē
Dat ana-ƕeiláiþamma ana-ƕeiláiþáim
Weak Feminine
 Sing.Pl.
Nom ana-ƕeiláiþō ana-ƕeiláiþōns
Voc ana-ƕeiláiþō ana-ƕeiláiþōns
Acc ana-ƕeiláiþōn ana-ƕeiláiþōns
Gen ana-ƕeiláiþōns ana-ƕeiláiþōnō
Dat ana-ƕeiláiþōn ana-ƕeiláiþōm
Weak Masculine
 Sing.Pl.
Nom ana-ƕeiláiþa ana-ƕeiláiþans
Voc ana-ƕeiláiþa ana-ƕeiláiþans
Acc ana-ƕeiláiþan ana-ƕeiláiþans
Gen ana-ƕeiláiþins ana-ƕeiláiþanē
Dat ana-ƕeiláiþin ana-ƕeiláiþam
Weak Neuter
 Sing.Pl.
Nom ana-ƕeiláiþō ana-ƕeiláiþōna
Voc ana-ƕeiláiþō ana-ƕeiláiþōna
Acc ana-ƕeiláiþō ana-ƕeiláiþōna
Gen ana-ƕeiláiþins ana-ƕeiláiþanē
Dat ana-ƕeiláiþin ana-ƕeiláiþam