Gutisk Waúrd aleina-buga

wm. elbow

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: elbow
 Sing.Pl.
Nom aleinabuga aleinabugans
Voc aleinabuga aleinabugans
Acc aleinabugan aleinabugans
Gen aleinabugins aleinabuganē
Dat aleinabugin aleinabugam