Gutisk Waúrd Austrareiki

sn. Austria

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: Austria
 Sing.Pl.
Nom Áustrareiki Áustrareikja
Voc Áustrareiki Áustrareikja
Acc Áustrareiki Áustrareikja
Gen Áustrareikjis Áustrareikjē
Dat Áustrareikja Áustrareikjam